OCARINA SOUKROMI

V rámci společnosti TCT Mobile Europe („my“, „nás“, „naše“, „TCT“), pravidelně shromažďujeme a využívám informace, na základě kterých je možné identifikovat jednotlivce („osobní údaje“), zejména pak údaje o vašich nákupech nebo používání našich produktů, služeb, mobilních a softwarových aplikací a webových stránek („vy“, „vaše“). Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá a velice dobře chápeme svou povinnost manipulovat s vašimi osobními údaji opatrně, zajišťovat jejich bezpečnosti a dodržovat zákonné požadavky.

Účelem těchto zásad osobních údajů je jasně vysvětlit kdy, proč a jak vaše osobní údaje shromažďujeme („zásady“). Smyslem těchto zásad je pokrýt veškeré služby, které subjekty skupiny TCL Group poskytují. Budete-li si chtít přečíst podmínky související s určitou konkrétní službou, můžete nahlédnout do příslušné kapitoly v těchto zásadách. Vytvořili jsme je tak, aby byly pro uživatele co možná nejpřívětivější, a jednotlivé části jsme označili, abyste mohli snadno vyhledat informace, které se vás nejvíce týkají; kliknutím na jednotlivá témata můžete zjistit více informací..

Tyto zásady si prosím důkladně pročtěte. Tyto zásady nemají nahrazovat podmínky jakéhokoliv smluvního ujednání, které jste uzavřeli s námi nebo s jakýkoliv jiným subjektem skupiny TCL Group (například [vložte název smluvních podmínek mezi subjekty TCL Group a jejími zákazníky]), nebo jakákoliv jiná práva, která vám mohou být k dispozici na základě platných zákonů týkajících se ochrany osobních údajů.

Tyto zásady můžeme čas od času měnit, například abychom je aktualizovali nebo abychom zajistili jejich soulad se zákonnými požadavky nebo změnami ve způsobu, jakým provozujeme sovu obchodní činnost. O významných změnách vás budeme informovat [zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou jste nám naposledy poskytli, zveřejněním upozornění na dobře patrném místě na našich webových stránkách [vložte odkaz]] nebo tak, že vás přímo upozorníme na vašem zařízení TCL (například během upgradování softwaru). Doporučujeme vám, abyste tyto zásady pravidelně kontrolovali a zjišťovali tak, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a s kým je sdílíme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány v [květnu] 2018.

KDO NESE ZODPOVĚDĚNOST ZA DOHLED NAD VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

TCT Mobile Europe je skupinový subjekt společnosti TCL Communication Technology Holdings Limited („TCL“), čínské telekomunikační společnosti, která se v globálním měřítku zaměřuje na výrobu chytrých zařízení a služby internetových aplikací, se sídlem na adrese [22/F., TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai Hi-tech Development District, Chuej-čou, Kuang-tung, 516006, ČLR]. Sídlíme na adrese [55 Avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre].

Protože za shromažďování informací o zákaznících a koncových uživatelích nese zodpovědnost několik subjektů skupiny TCL Group, bude každá z těchto skupin správcem údajů pro příslušné zpracování. Měli byste mít také na paměti, že protože za dohled nad vašimi osobními údaji je zodpovědná i společnost TCL, mohou být informace uloženy v databázích mimo EU (viz oddíl 7) a mohou k nim mít přístup ostatní společnosti ze skupiny TCL v závislosti na příslušném zpracování údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME NEBO ZPRACOVÁVÁME?

Mezi osobní údaje, které shromažďujeme nebo zpracováváme, patří:

• [kontaktní a platební údaje a základní údaje o uživateli, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, číslo kreditní karty, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození,

• speciální kategorie údajů včetně biometrických údajů, zdravotních údajů, když používáte určité aplikace, • další informace o vás, včetně povolání, jazyka, polohy vašeho zařízení a časového pásma,

• vaše marketingové preference včetně zájmů / účasti v marketingových seznamech, záznamech o souhlasech nebo výhradách v oblasti marketingu, údajů o webových stránkách,

• údaje o zařízení a informace z protokolů včetně jedinečných identifikátorů zařízení (jako jsou čísla IMEI [a IMSI], adresa rozhraní bezdrátové sítě zařízení (MAC adresa) nebo číslo mobilního telefonu používané zařízením), referenční URL, IP adresy a všechny podrobnosti o tom, jakým způsobem používáte naše webové stránky, cloudové služby, obchod s aplikace, historie navštívených stránek, obsah vyhledávání, typ prohlížeče a četnost relací.

Pro více informací o tom, jaké informace shromažďujeme, klikněte sem [uveďte odkaz na Přílohu 1]

KDY SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Informace od vás budeme shromažďovat přímo, když budete používat zařízení, když je budete upgradovat, když si v zařízení budete registrovat účet nebo na našich webových stránkách, když se bufete přihlašovat k odběru marketingových materiálů, když budete nakupovat nebo používat naše produkt a služby nebo když se na nás budete obracet s dotazy, stížnostmi nebo návrhy nebo když nám budete poskytovat zpětnou vazbu.

Informace o vás můžeme shromažďovat nepřímo z ostatních zdrojů a kombinovat takové informace s informacemi nashromážděnými prostřednictvím našich služeb, pokud to bude nutné za účelem usnadnění právy našeho vztahu s vámi. Mezi tyto ostatní zdroje mohou patřit softwarové aplikace třetích stran, jako je obchod s aplikacemi a platformy sociálních médií, jako je Facebook, Google +, Google play a Twitter.

Nebudeme vědomě shromažďovat osobní informace o dětech mladší 16 let, pokud není zákonem stanoveno jinak, aniž bychom jasně uvedli, že takové informace musí být uvedeny se souhlasem rodičů, pokud to vyžadují platné zákony. Společnost TCT a ostatní subjekty skupiny TCL Group budou osobní údaje dětí používat pouze v rozsahu, ve kterém to umožňuje zákon a v případě, že byl získán požadovaný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Když budete používat naše webové stránky („stránky“), můžeme shromažďovat následující údaje:

• informace o vašem zařízení včetně informací o produktech, které nakupujete, nebo důvodů, proč prostřednictvím našich stránek kontaktujete zákaznický servis, informace související se zařízením mohou zahrnovat kód produktu nebo číslo modelu, vaši IP adresu, kategorii produktu nebo data o [F/W a S/W], kód země nebo ID zařízení (MAC adresu, univerzální jedinečný identifikátor (UUID) apod.),

• Informace o vašem účtu. Když se budete na našich stránkách poprvé registrovat, budete vyzváni, abyste uvedli určité informace, jako je e-mailová adresa (která bude vaším uživatelským ID), heslo, telefonní číslo, jméno a adresa,

• informace o vašem používání včetně informací, které zahrnují veškeré údaje shromážděné prostřednictvím našich stránek, jako je například vaše aktivita na našich stránkách (např. soubory se záznamy, které identifikují kliknutí na naších stránkách) nebo informace o vaší registraci,

• IP adresa. Vaši IP adresu (jedinečnou adresu, která identifikuje váš počítač v rámci internetu), kterou náš server automaticky rozpoznává, můžeme při používání našich stránek zaznamenávat automaticky.

• Cookies a sledovací technologie. Můžeme používat cookies a webové prezenční signály – Pročtěte si prosím Zásady používání souborů cookie [vložte odkaz], kde naleznete další informace o souborech cookie].

K JAKÝM ÚČELŮM BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT?

Vaše osobní údaje budeme používat:

• [abychom vás informovali o aktualizacích softwaru, technických aktualizacích, bezpečnostních upozorněních, zprávách podpory a administrativních zprávách,

• abychom vám umožnili stahovat a kupovat naše produkty a služby, jako jsou naše aplikace a související webové stránky,

• abychom mohli lépe vytvářet, poskytovat, vyvíjet, provozovat, doručovat, udržovat a vylepšovat své produkty, služby, obsah, reklamu a abychom mohli neustále zdokonalovat prožitek našich uživatelů,

• abychom mohli hodnotit spokojenost zákazníků a spojovat je či kombinovat s informacemi, které získáme od ostatních, za účelem lepšího pochopení vašich potřeb a poskytování dokonalejšího prožitku našim zákazníkům, • abychom zpracovávali transakce a posílali vám související informace včetně potvrzení a faktur,

• abychom reagovali na vaše komentáře, žádosti, dotazy, poskytovali vám zákaznický servis a podporu a plnili vaše požadavky,

• abychom ověřovali, identifikovali, pomáhali s identifikací uživatelů a abychom určovali vhodné služby,

• abychom s vám komunikovali a posílali vám důležitá upozornění nebo individuální zprávy, například komunikaci týkající se nákupů a změn našich podmínek a zásad,

• abychom monitorovali, hodnotili a analyzovali trendy, data, transakce, používání a aktivity ve spojení s našimi produkty a službami,

• abychom usnadnili interní procesy, jako je tvorba auditů, analýza dat a výzkum za účelem vylepšování našich produktů, služeb a komunikace se zákazníky,

• abychom vám zasílali marketingové materiály, novinky a informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, například upozornění na nejnovější produkty a nadcházející události (tam, kde jsme k tomu získali váš souhlas nebo jinak kde k tomu jsme oprávněni na základě zákona), tento proces může zahrnovat vytváření profilů a

• abychom rozpoznávali a vyšetřili podvodné transakce a jiné nelegální aktivity a zabránili jim a abychom ochránili svá práva a majetek,

• abychom vaše osobní údaje využili pro účely související se svými zákonnými a regulačními povinnostmi.]

Kromě účelů uvedených výše budeme vaše osobní údaje shromážděné na našich stránkách využívat:

• abychom vám umožnili přistup k oblastem s omezeným přístupem na našich stránkách,

• abychom vám umožnili stahování obsahu nebo přidávání komentářů na našich stránkách,

• abychom pochopili, jak naše stránky používáte,

• abychom vám pomohli zajistit příjemné používání prohlížeče.

Musíme stanovit právní základ pro využívání vašich osobních údajů, proto musíme dbát na to, že vaše osobní údaje používáme pouze pro účely stanovené v tomto oddílu 4 a v Příloze 1, kdy bude jasné, že:

• máme váš výslovný souhlas se zpracováním údajů nebo • naše využití vašich osobních údajů je nezbytné, abychom plnili smlouvu nebo učinili kroky za účelem vstoupení do smluvního vztahu s vámi (např. abychom plnili závazky na základě smlouvy podepsané mezi vámi a námi) nebo

• naše využití vašich osobních údajů je nezbytné, abychom splnili příslušné zákonné nebo regulační povinnosti, kterým podléháme, nebo

• naše využití vašich osobních údajů je nezbytné, abychom podpořili své „legitimní zájmy“, které máme jako obchodní firma (například abychom vylepšovali své produkty nebo prováděli analýzy napříč našimi databázemi údajů), za předpokladu, že k tomu bude docházet způsobem, který je přiměřený a který bude respektovat vaše práva na soukromí.

Abychom vám mohli poskytovat služby při používání určitých aplikací, můžeme od vás shromažďovat určité kategorie údajů. Při shromažďování nebo používání vašich speciálních kategorií údajů se spoléháme na konkrétní právní základ kromě uvedeného výše, na základě kterého budeme moci tyto informace používat. Tím zpravidla bude:

• váš výslovný souhlas, • stanovení, vykonávání nebo obrana zákonných nároků ze strany nás nebo třetích stran nebo

• konkrétní výjimka poskytnutá na základě místních zákonů členských států EU a dalších zemí využívajících GDPR.

PROSÍM VEZMĚTE NA VĚDOMÍ: Pokud jsme dříve informovali, že se spoléháme na souhlas jako základ pro naše aktivity v rámci zpracování, nepředstavuje pokračování spoléhání se na tento právní základ kromě situací, kdy jsme vás na to výslovně upozornili.

PROSÍM VEZMĚTE NA VĚDOMÍ: Pokud poskytnete svůj výslovný souhlas a umožníte nám tak zpracování jakýchkoliv svých údajů, můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoliv vzít zpět. Mějte však na paměti, že pokud se tak rozhodnete, nebudeme vám moci nadále poskytovat určité služby. Pokud se rozhodnete svůj souhlas vzít zpět, řekneme vám více o případných následcích.

S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s ostatními společnosti skupiny TCL v Evropě i mimo ni. Seznam společností skupiny TCL je k dispozici na [vložte hypertextový odkaz nebo seznam společností]. Vaše údaje také můžeme sdílet s třetími stranami, které nám pomáhají řídit naši podnikatelskou činnost a poskytovat služby. Tyto třetí strany mohou čas od času potřebovat přístup k vašim osobním údajům. Mezi tyto třetí strany mohou patřit:

• [Poskytovatelé služeb, kteří naším jménem provádějí funkce, jako je realizace objednávek, doručování balíků, odesílání dopisů a e-mailů, odstraňování opakujících se informací se seznamů zákazníků, analyzování dat, poskytování marketingové podpory, poskytování výsledků vyhledávání odkazů (včetně uvedení v placených seznamech a placených odkazů), zpracování plateb kreditní kartou, poskytování zákaznického servisu a zajišťování údržby nebo jiné služby související s naším softwarem a/nebo aplikacemi. Pokud budete sdílet své údaje prostřednictvím některé z našich webových stránek nebo zařízení s účtem třetí strany, jako je Facebook, Google + nebo Twitter, vaše osobní údaje budou spravovány příslušnou třetí stranou. Měli byste mít také na paměti, že k online prodeji našich zařízení využíváme jako distributora společnost Luzern (jeho platforma je přímo přístupná z našich stránek). Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, protože tyto naše zásady se na zpracování údajů z jejich strany nevztahují.

• Naši regulátoři, například příslušné evropské úřady pro ochranu osobních údajů, a také další regulátoři a donucovací orgány v EU a po celém světě;

• Další třetí strany pro účely rozpoznávání, zabraňování nebo jiného řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů, ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti,

• Právní zástupci a ostatní profesionální společnosti poskytující služby (včetně našich auditorů)]. Pokud také budeme prodávat část našich společností, budeme muset vaše osobní údaje převést na kupujícího.

PŘÍMÝ MARKETING

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám zasílali komunikaci ve formě přímého marketingu souvisejícího s našimi produkty a službami včetně upozornění na naše nejnovější produkty a nadcházející události. Taková komunikace může probíhat ve formě [e-mailu, dopisů, SMS zpráv, telefonních hovorů nebo cílené online reklamy]. Přímý marketing omezujeme na rozumnou a přiměřenou míru a posíláme vám takovou komunikaci, o které si na základě informací, které o vás máme, myslíme, že pro vás bude zajímavá a relevantní.

Pro účely GDPR je naše zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu založeno na vašem souhlasu nebo probíhá v rozsahu, ve kterém to umožňuje zákon, a na našich legitimních zájmech, jak je dále podrobněji uvedeno v Příloze 1. Máte právo kdykoliv přestat dostávat přímý marketing. Toho můžete dosáhnout pomocí odhlašovacích odkazů uvedených v naší elektronické komunikaci (například v e-mailech) nebo tak, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů v oddílu 12.

Vaše osobní údaje můžeme také používat k individuálnímu nastavení nebo perzonalizaci reklam, nabídek a obsahu, který vám bude přístupný na základě vašeho používání mobilních aplikací, webových stránek, platforem nebo služeb a k analyzování těchto reklam, nabídek a obsahu a také vaší interakce s nimi. Můžeme vám také doporučovat obsah na základě informací, které jsme shromáždili o vás a o vašich zvycích při sledování obsahu procházení. Jedná se o „vytváření profilů“, o kterém je více informací uvedeno v oddílu 8 těchto zásad.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY

Některé ze serverů společnosti TCL Group jsou umístěny mimo Evropu (mimo jiné i v Číně) a my můžeme vaše osobní údaje přenášet společnostem skupiny TCL nebo poskytovatelům služeb se sídlem mimo Evropu. Můžeme také vaše osobní údaje sdílet v zahraničí, například pokud obdržíme zákonný nebo regulační požadavek od zahraničního donucovacího orgánu. Vždy budeme činit náležité kroky, abychom zajistili, že budou veškeré mezinárodní přenosy informací důkladně řízeny tak, abychom ochránili vaše práva a zájmy:

• vaše osobní údaje budeme přenášet pouze do zemí, které poskytují náležitou úroveň právní ochrany a

• přenosy společnostem skupiny TCL, poskytovatelům služeb a ostatním třetím stranám budou vždy chráněny smluvními závazky pro dostatečné zabezpečení. Například bezpečnostní štít EU – USA pro ochranu osobních údajů přenášených do USA.

Máte právo vyžádat si od nás více informací o bezpečnostních opatřeních, která využíváme, jak je uvedeno výše. Kontaktujte nás, jak je uvedeno v oddílu 12, pokud budete potřebovat další informace, nebo abyste si vyžádali kopii dokumentu, kde jsou bezpečnostní opatření uvedena (pro zajištění důvěrnosti může být tento dokument redigován).

VYTVÁŘENÍ PROFILŮ

„Automatizované rozhodování“ označuje rozhodování, ke kterému dochází výhradně prostřednictvím automatizovaného zpracování vašich osobních údajů. To znamená zpracování například prostřednictvím softwarového kódu nebo algoritmu, které nezahrnuje zásah člověka. Protože vytváření profilů zahrnuje automatizované zpracování, bývá někdy propojeno s automatizovaným rozhodováním. Všechny výsledky vytváření profilů nezahrnují automatizované rozhodování, některé ale ano.

Pokud jste zákazníkem, který souhlasil s přijímáním marketingových aktualizací, můžeme požít vytváření profilů [abychom zajistili, že marketingové materiály budou ušité na míru vašim preferencím abychom vám zasílali obsah, o kterém si myslíme, že vás bude zajímat.] to na vás nebude mít žádný významný nebo zákonný dopad. Za určitých okolností může být možné odvozovat určité informace o vás z výsledků vytváření profilů, což může zahrnovat speciální kategorie údajů. Nebudeme však provádět vytváření profilů na základě vašich speciálních kategorií údajů, pokud k tomu od vás neobdržíme výslovný souhlas.

Prosím vezměte na vědomí. Máte určitá práva s ohledem na automatizované rozhodování včetně vytvoření profilů, kde má rozhodování na vás výrazný dopad včetně situací, kde má na vás zákonný dopad. Viz oddíl 10.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat [po dobu, po kterou to bude rozumně nutné pro účely uvedené v oddílu 4 těchto zásad.] Za některých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu, například když to po nás bude požadováno, abychom splnili zákonné, regulační, daňové nebo účetní požadavky.

Za konkrétních okolností můžeme také vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu, abychom měli přesné záznamy o vašich jednáních s námi v případě stížností nebo problémů nebo pokud jsme oprávněně přesvědčeni, že existuje možnost správního řízení souvisejícího s vašimi osobními údaji nebo s vaším jednáním [Dodržujeme zásadu zachování údajů, již používáme na záznamy, které máme ve své péči. Pokud vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí, zajistíme, aby byly buď bezpečně vymazány, nebo uloženy takovým způsobem, aby již nemohly být použity pro obchodní účely.]

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se svými osobními údaji máte celou řadu práv. Když je shrneme, můžete požadovat přístup ke svým údajům, opravu případných chyb v našich souborech, vymazání záznamů, které již nejsou požadovány, omezení zpracování údajů, vznášení námitek vůči zpracování vašich údajů, přenosnosti údajů a různým informacím ve vztahu k automatizovanému rozhodování a vytváření profilů nebo vůči základu pro mezinárodní přenosy. Máte také právo vznášet stížnosti u dozorového orgánu (další podrobnosti jsou uvedeny v sekci 12 níže).

Podtržené položky jsou podrobněji definovány takto:

PRÁVOCO TO ZNAMENÁ
Přístup

Můžete od nás požadovat, abychom: • potvrdili, zda zpracováváme vaše osobní údaje,

• vám poskytli kopii těchto údajů,

• vám poskytli další informace o vašich osobních údajích, například které údaje máme, k čemu je používáme, komu je předáváme, zda je přenášíme do zahraničí a jak je chráníme, po jak dlouhou dobu je uchováváme, jaká práva máte, jak můžete vznést stížnost, odkud vaše údaje máme a zda jsme provedli automatizované rozhodování nebo vytváření profilu, v rozsahu, v jakém vám již tyto informace nebyly poskytnuty v rámci těchto zásad.

Oprava

Můžete od nás požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje. Před provedením opravy můžeme přesnost údajů ověřit.

Vymazání

Můžete od nás požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali, ale jenom pokud:

• již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny nebo

• jste vzali zpět svůj souhlas (tam, kde bylo zpracování údajů založeno na souhlasu) nebo

• po úspěšně využitém právu námitky (viz „námitka“ níže) nebo

• byly tyto údaje zpracovány nezákonně nebo

• abychom dodržely zákonné povinnosti, které se na společnost TCT a ostatní subjekty ze skupiny TCL vztahují.

Nemáme povinnost splnit váš požadavek na vymazání vašich osobních údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné: pro splnění zákonných povinností nebo pro ustavení, uplatnění či obranu zákonných nároků. Existují určité další okolnosti, za kterých nemáme povinnost splnit váš požadavek na vymazání, třebaže tyto dvě patří mezi nejpravděpodobnější okolnosti, za kterých bychom váš požadavek zamítli.

Omezení

Můžete od nás požadovat, abychom vaše osobní údaje omezili (t.j. zachovali, ale nepoužívali), ale jenom pokud:

• byla napadena jejich přesnost (viz „oprava“ níže), abychom mohli ověřit jejich přesnost nebo

• je zpracování nezákonné, ale vy nechcete údaje vymazat nebo

• nejsou údaje již zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny, ale my je stále potřebujeme pro ustavení, uplatnění či obranu zákonných nároků nebo

• jste uplatnili své právo na vznesení námitky a čekáte na ověření uplatnění nároku.

Po vznesení žádosti na omezení můžeme vaše osobní údaje nadále používat, pokud:

• máme váš souhlas nebo • abychom ustavili, uplatnili či bránili zákonné nároky nebo

• abychom chránili práva jiné fyzické nebo právnické osoby.

Přenositelnost

Můžete od nás požadovat, abychom vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, nebo si můžete vyžádat, abychom vás „přepojili“ přímo na jiného správce údajů, ale v každém případě pouze pokud: je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na plnění na základě smlouvy s vámi a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

Námitka

Můžete vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování vašich osobních údajů, které má jako právní základ naše „legitimní zájmy“ (další podrobnosti naleznete v Příloze 1), pokud jste přesvědčeni, že vaše základní práva a svobody převažují nad našimi legitimními zájmy. Jakmile námitku vznesete, máme příležitost prokázat, že máme přesvědčivé legitimní zájmy, které převáží vaše práva.

Automatizované rozhodování

Můžete požadovat, abyste nepodléhali rozhodnutí, které by bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování (viz oddíl 8), ale pouze tehdy, pokud rozhodnutí:

• zakládá právní účinek, který se vás dotýká (například odmítnutí nároku) nebo

• na vás má jiný významný dopad.

Můžete však podléhat rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, pokud:

• je to nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi nebo pro plnění podmínek takové smlouvy,

• pokud je to povoleno zákonem nebo

• pokud je to založeno na vašem výslovném souhlasu.

Kromě automatizovaného zpracování povoleného zákonem máte právo požadovat v rámci rozhodování zásah člověka a my zajistíme, aby byla k dispozici opatření, která vám umožní vyjádřit svůj názor a/nebo napadnout automatizované rozhodnutí.

Abyste uplatnili svá práva, můžete nás kontaktovat, jak je stanoveno v sekci 12. Pokud chcete uplatnit tato práva, mějte prosím na paměti následující:

• Identita. Důvěrnost všech záznamů obsahujících osobní údaje bereme velice vážně a pokud vznesete takový požadavek, vyhrazujeme si právo požadovat od vás doložení vaší identity.

• Poplatky. Za uplatnění jakýchkoliv práv souvisejících s vašimi osobními údaji nebudeme požadovat žádné poplatky, pokud nebude váš požadavek na přístup k informacím nepodložený, opakovaný nebo přemrštěný, v takovém případě vám budeme účtovat poplatek v rozumné výši za daných okolností. Před dokončením vašeho požadavku vás budeme o případných poplatcích informovat.

• Časový rámec. Na všechny platné požadavky se snažíme odpovědět do jednoho měsíce, pokud se nejedná o velice komplikovaný požadavek nebo pokud jste nevznesli několik požadavků, v takovém případě se snažíme odpovědět do tří měsíců. Pokud bude odpověď na požadavek trvat déle než jeden měsíc, budeme vás informovat. Můžeme vás požádat, abyste nám pomohli tak, že nám sdělíte, co přesně chcete získat nebo jaký problém chcete vyřešit. To nám pomůže zpracovat váš požadavek rychleji.

• Výjimky. Místní zákony mohou zajišťovat další výjimky, např. ve Velké Británii je vám může být právo přístupu k osobním údajům za určitých okolností odepřeno, pokud podléhá právnímu privilegiu.

• Práva třetích stran. Nemáme povinnost splnit požadavek na získání kopie osobních údajů (včetně uplatnění práva přenositelnosti), pokud by to negativním způsobem ovlivnilo práva a svobody jiných datových subjektů.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Usilujeme o to, abychom sebe i vás ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, vyzrazováním nebo ničením osobních údajů v našem držení.

Zejména:

• [revidujeme postupy shromažďování, skladování a zpracování informací včetně fyzických bezpečnostních opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k systémům,

• používáme šifrování, kde je to zapotřebí,

• používáme ochranu pomocí hesla, kde je to zapotřebí a

• omezujeme přístup k osobním údajům na naše zaměstnance, dodavatele a zástupce, kteří k příslušným osobním údajům potřebují mít přístup, aby je mohli pro nás zpracovat, a kteří podléhají přísným smluvním závazkům s ohledem na důvěrnost.]

Za osobní údaje, které se dobrovolně rozhodnete sdílet, předávat nebo odesílat při používání našich webových stránek nebo zařízení a které mohou prohlížet členové aplikací nebo stránek třetích stran, jako jsou chatové aplikace nebo aplikace na zasílání zpráv, nesete zodpovědnost vy.

SOUBORY COOKIE A WEBOVÉ PREZENČNÍ SIGNÁLY

Co jsou to soubory cookie a webové prezenční signály?

„Cookie“ je malý textový soubor, který můžeme použít ke shromažďování údajů týkajících se vaší aktivity na našich stránkách. Například když uživatel navštíví stránku na některé z našich stránek, může být na zařízení uživatele umístěn soubor cookie nebo může být tento soubor načten, pokud již příslušný uživatel danou stránku navštívil (pokud uživatel dříve poskytl souhlas se soubory cookie a webovými prezenčními signály. „Webové prezenční signály“ jsou drobné obrázky, které nesou jedinečný identifikátor a fungují jako cookies. Umožňují nám počítat uživatele, kteří navštěvují určité stránky v rámci našich stránek, a pomáhají nám stanovit účinnost propagačních a reklamních kampaní. Když jsou webové prezenční signály použity v e-mailech ve formátu HTML, mohou odesílatele informovat, zda byl e-mail otevřen a kdy. Na rozdíl od souborů cookie, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou webové prezenční signály integrovány neviditelně ve webových stránkách. Můžeme také používat soubory cookie typu flash nebo Adobe. Protože však webové prezenční signály, flash cookies a Adobe cookies využívají podobnou technologii jako jednoduché cookies, budeme od vás před jejich použitím také vyžadovat souhlas.

V tomto oddílu budeme všechny typy souborů cookie i webové prezenční signály označovat jako cookies.

Proč je používáme? Při procházení stránek se do vašeho počítače instalují některé soubory cookie. Soubory cookie provádějí různé funkce, například vám umožňují procházet stránky efektivně, ukládají vaše preference a vylepšují váš celkový zážitek při procházení webových stránek. Cookies nám také umožní zaznamenávat informace týkající se vašeho procházení našich stránek, abychom mohli sledovat vaše vzorce chování.

Které soubory cookie na stránkách používáme?

Využíváme následující soubory cookie:

Typy souborů cookieNázevZdrojPoužití
Google Tag Manager_dc_gtm_UA-62941400-26GoogleSpráva tagů na webových stránkách
Google AnalyticsgaGoogleVýkonové a analytické cookies
Google Analytics_gidGoogleVýkonové a analytické cookies
AB TastyABTastyAlcatelUživatelský test
AB TastyABTastySessionAlcatelUživatelský test
MagentoCACHED_FRONT_FORM_KEYAlcatelMagento Enterprise – slouží k ovládání webových stránek
Cookie displaycookiebarAlcatelZapamatuje si volbu lišty souborů cookie
MagentoVIEWED_PRODUCT_IDSAlcatelMagento Enterprise – slouží k ovládání webových stránek
Amazonad-idAmazonReklamní systém Amazon
Amazonad-privacyAmazonReklamní systém Amazon
MagentofrontendAlcatelMagento Session – slouží k ovládání webových stránek
Magentois_ieAlcatelRedirection Popup – slouží k ovládání webových stránek

 

• Provozní cookies. Toto jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich stránek a budou vám například umožňovat přístup do oblastí stránek se zabezpečeným přístupem. Tyto cookies neshromažďují informace o vás [a mohou být použity pro marketingové účely] nebo slouží k ukládání historie procházení internetu pomocí prohlížeče. Tyto typy souborů cookie nelze deaktivovat.

• Výkonové a analytické cookies. Umožňují nám rozpoznat a počítat návštěvníky a také porozumět tomu, jak se zákazníci na našich stránkách chovají. To nám pomáhá měřit a vylepšovat funkce stránek například zajištěním, aby uživatelé snadno nalezli obsah, který hledají. Naše stránky využívají externí soubory cookie Google Analytics. Údaje shromážděné Google Analytics budou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google na jejích serverech v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: http://www.google.com/intl/fr/policies/. Ze sledování prostřednictvím Google Analytics se můžete odhlásit na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

• Funkční soubory cookie. Slouží k vašemu rozpoznání, když znovu navštívíte webové stránky. Můžeme tak individuálně přizpůsobovat náš obsah a zapamatovat si vaše preference (například váš výběr jazyka nebo oblasti). Tyto soubory cookie neshromažďují informace, na základě kterých by vás bylo možné identifikovat. Všechny informace shromážděné pomocí souborů cookie jsou anonymní a slouží pouze k vylepšení provozu našich webových stránek.

• Inzertní cookies. Umožňují nám poskytovat reklamu, která odpovídá vašim zájmům. Inzertní cookies na našich stránkách jsou zpravidla poskytovány třetími stranami (např. společností Amazon) a mohou také umožňovat třetím stranám poskytování odpovídajících reklam na ostatních webových stránkách, které navštívíte.

Jak můžete soubory cookie deaktivovat nebo vymazat?

Kromě provozních souborů cookie (souborů cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek) váš před vložením souborů cookie vždy nejprve požádáme o souhlas. V odstavci níže je podrobně popsán postup, kterým je třeba se řídit, pokud chcete soubory cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich stránek, deaktivovat nebo se odhlásit od jejich používání.

Většinu prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby vás informovaly, když obdržíte soubor cookie; můžete se také rozhodnou blokovat cookies v prohlížeči, pokud tak ale učiníte, nebudete moci využívat individuální uživatelské funkce, které využívají ostatní uživatelé našich stránek, a je možné, že již nebudete mít přístup k určitým částem našich stránek (například pokud zakážete provozní cookies).

Soubory cookies můžete deaktivovat změnou nastavení prohlížeče, která vám umožní odmítnout instalaci všech cookies nebo jejich části. Deaktivace určitého souboru cookie nebo typu souborů cookie je nevymaže z prohlížeče, jejich vymazání vyžaduje konkrétní akci. Měli byste mít proto na paměti, že pokud jste deaktivovali jeden nebo několik analytických souborů cookie, je možné, že stejně budeme moci využívat informace shromážděné soubory cookie nainstalovanými před deaktivací, pokud nebudete vyžadovat vymazání takových informací. Deaktivované soubory cookie však přestaneme používat ke shromažďování dalších informací.

Pokud chcete změnit nestavení souborů cookie, otevřete prosím v prohlížeči menu „Možnosti“ nebo „Preference“. Více informací naleznete v možnosti „Nápověda“ prohlížeče.

Abyste získali více informací o nastaveních prohlížeče s ohledem na soubory cookie, klikněte prosím na některý z odkazů níže:

• Internet Explorer

• Firefox

• Chrome

• Safari

• iOS

Jak dlouho je budeme používat?

Pokud nejsou soubory cookie zcela nezbytné pro provoz našich stránek, platnost všech souborů cookie vyprší po uplynutí období [třinácti měsíců] a potom jsou nenávratně vymazány.