Nasza filozofia

Wierzymy, że możemy zbudować zrównoważoną przyszłość,
dzięki inteligentnym produktom oraz usługom dla
naszych klientów i użytkowników końcowych

NASZA 5-ELEMENTOWA FILOZOFIA :

B.E.C.H.S

object3

ETYKA BIZNESOWA

Środowisko

Pracownicy korporacji

Zdrowie i bezpieczeństwo

Łańcuch dostaw

OUR POLICY

1 Skupienie na kliencie, dążenie do jakości
2 Oszczędność energii, redukcja zużycia, ekologiczna produkcja
3 Zasady BHP w trosce o pracowników
4 Antyterroryzm i redukcja ryzyka
5 Odpowiedzialność za korzyści dla społeczeństwa
6 Skupienie na profilaktyce i ciągłym doskonaleniu

ETYKA BIZNESOWA

Dążymy do zapewniania bezpiecznych i godnych warunków pracy oraz odpowiedzialności za kwestie środowiskowe i społeczne. Zarządzamy naszymi działaniami wraz z naszymi interesariuszami, w tym dostawcami, którzy muszą przestrzegać naszych zasad etyki biznesowej.

ŚRODOWISKO

Dążymy do zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości, zgodnie z normą ISO 14001, przejętą w branży jako “dobra praktyka”…

SPOŁECZNOŚĆ

Przestrzegamy standardów normy SA8000, która dotyczy pracy dzieci, pracy przymusowej, zasad BHP, wolności zgromadzeń, prawa do negocjacji zbiorowych, dyskryminacji, kroków dyscyplinarnych, godzin pracy i wynagrodzenia. Promujemy także normę SA8000 w naszym łańcuchu dostaw.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Chcemy pomagać naszym dostawcom w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i szans, aby ich działania były bardziej zrównoważone i zgodne z naszym Kodeksem etyki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTOWA

Dążymy do oferowania naszym klientom ekologicznych produktów wysokiej jakości. W tym celu zebraliśmy nasze doświadczenia branżowe, aby je przeanalizować i udoskonalić nasze produkty pod względem środowiskowym