Produkt odpowiedzialny

„Inteligentny” oznacza „odpowiedzialny”

W ALCATEL,
PRAGNIEMY ZASKAKIWAĆ NASZYCH KLIENTÓW
I CHRONIĆ PLANETĘ.

2015
CSR
RAPORT

CZY WIESZ, ŻE?

Nasze smartfony są zgodne ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w branży telekomunikacyjnej. Przepisy te zostały określone przez organizacje międzynarodowe w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa podczas korzystania z telefonów komórkowych.

SAR (WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA) :

Nasze telefony są badane pod kątem SAR, czyli współczynnika pochłaniania promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe, mierzone w jednostce SAR. Wartość SAR swojego telefonu znajdziesz w jego

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ :

Jak optymalnie wykorzystywać baterię ?

UŁATWIENIA DOSTĘPU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH