Społeczność

Edukacja, dostępność i środowisko to esencja naszych dążeń.

CERTYFIKAT ISO 14001

Realizujesz projekt związany z edukacją, niepełnosprawnością i/lub środowiskiem?
TCL może wesprzeć Twój projekt solidarnościowy!

Kryteria:
Stowarzyszenie, które może otrzymywać dotację i cieszy się dobrą renomą
Realizacja projektu związanego z edukacją, niepełnosprawnością i/lub środowiskiem.
Preferowane są akcje dotykające dwóch tematów, a także akcje związane z komunikacją.

Kantakt:

2015
CSR
REPORT

AKCJA SOLIDARNOŚCIOWA W 2014 ROKU:

Film o rejestracji narodzin poprzez aplikację mobilną

Bez rejestracji narodzin dziecko nie ma żadnych praw!
Aby poprawić tę sytuację, TCL Alcatel współfinansował z partnerem ORANGE projekt stowarzyszenia Aide & Action, pozwalający na rejestrację narodzin za pomocą telefonu komórkowego.
Film został wyróżniony przez UNESCO.

CZY WIESZ, ŻE?
NASZA FABRYKA MA CERTYFIKAT SA8000!

SA8000 to kodeks postępowania dla firm, poświęcony społecznym aspektom zrównoważonego rozwoju. Jest oparty między innymi na Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ.
Certyfikat SA8000 gwarantuje, że fabryka spełnia najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności w biznesie (prawo do związków zawodowych, eliminacja pracy dzieci, godziny pracy, BHP i godne wynagrodzenie).